´╗┐
Poniedziałek, 2 sierpień 2021
Imieniny Karina, Gustaw, Euzebiusz, Stefan
20:50

Aktualno┼Ťci

Og┼éoszenie konkursu ofert na stanowisko dzienny opiekun sprawuj─ůcy opiek─Ö nad dzie─çmi do lat 3 na terenie Gminy S─Öp├│lno Kraje┼äskie.Ogłoszenie konkursu


ofert na stanowisko dzienny opiekun sprawuj─ůcy opiek─Ö nad dzie─çmi do lat 3 na terenie Gminy S─Öp├│lno Kraje┼äskie


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Stowarzyszenie „Doro┼Ťli-Dzieciom” w S─Öp├│lnie Kraj. w partnerstwie z Gmin─ů S─Öp├│lno Kraje┼äskie og┼éasza otwarty konkurs ofert, kt├│rego przedmiotem jest wyb├│r dziennego opiekuna sprawuj─ůcego opiek─Ö nad dzie─çmi w┬áwieku do lat 3┬ána terenie gminy S─Öp├│lno Kraje┼äskie

1.         Podstawa prawna:
Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
a)┬á ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z p├│┼║n. zm.);
b)  art. 45 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r., poz. 157);
c) uchwa┼éy Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w S─Öp├│lno Kraje┼äskie z dnia 26 pa┼║dziernika 2016 r. w sprawie maksymalnej wysoko┼Ťci wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gmin─Ö S─Öp├│lno Kraje┼äskie oraz zasad jego ustalania.
2. Rodzaj zadania
a)┬á Wyb├│r dziennych opiekun├│w sprawuj─ůcych opiek─Ö nad dzie─çmi w wieku do lat 3.
b) Realizacja zadania odbywa si─Ö na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dzie─çmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016r., poz.157) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 p├│┼║. zm.)
3. Cel zadania:
Wyb├│r 1 dziennego opiekuna, kt├│ry zapewni opiek─Ö nad dzie─çmi w wieku od 20 tygodnia ┼╝ycia do uko┼äczenia roku szkolnego, w kt├│rym dziecko uko┼äczy 3 rok ┼╝ycia lub w przypadku gdy niemo┼╝liwe lub utrudnione jest obj─Öcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok ┼╝ycia.
4. Termin realizacji zadania:
Do dnia podpisania umowy do 31.03.2018r.

5. Miejsce realizacji zadania:
Gmina Sępólno Krajeńskie; Zalesie, Sępólno Krajeńskie
6. Wymagania dotycz─ůce kandydat├│w:
Wymagania obowi─ůzkowe:
Dziennym opiekunem mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra:

 1. Daje r─Ökojmi─Ö nale┼╝ytego sprawowania opieki na dzie─çmi;
 2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wype┼énia obowi─ůzek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowi─ůzek┬á zosta┼é na┼éo┼╝ony na podstawie tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd;
 4. Nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne;
 5. Posiada kwalifikacje:
 6. pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego;
 7. wykszta┼écenie minimum ┼Ťredniej i jest w trakcie zdobywania kwalifikacji po┼éo┼╝nej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opieku┼äczo – wychowawczego;
 8. Posiada predyspozycje osobowo┼Ťciowe niezb─Ödne do pracy z ma┼éymi dzie─çmi i ich rodzicami;
 9. Jest osob─ů dyspozycyjn─ů, jest w stanie podj─ů─ç prac─Ö zmianow─ů od godz. 6:30-16:30
 10. Posiada wiedzę z zakresu wspierania rozwoju i opieki nad małymi dziećmi;
 11. Oczekuje si─Ö od opiekuna dziennego systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji na rzecz budowania jako┼Ťci swojej pracy w obszarze relacji z dzieckiem i wsp├│┼épracy z rodzicami oraz konsultantem merytorycznym.
 12. ┬áKandydat na dziennego opiekuna przed rozpocz─Öciem pracy b─Ödzie zobowi─ůzany do uko┼äczenia 160 godzinnego szkolenia, o kt├│rym mowa w art. 39 ust.1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie─çmi w wieku do lat 3, poparte za┼Ťwiadczeniem o uko┼äczeniu kursu opiekuna dziennego wydanym na podstawie ┬ž 18 ust.2 rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta┼écenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., poz. 157), kt├│re b─Ödzie zapewnione przez zleceniodawc─Ö w projekcie.

Wymagania po┼╝─ůdane:

 1. Co najmniej dwuletnie do┼Ťwiadczenie w pracy z ma┼éymi dzie─çmi do lat 3
 2. Umiej─Ötno┼Ť─ç wsp├│┼épracy w zespole;
 3. Ukończenie dodatkowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe w obszarze wspierania rozwoju dziecka do lat 3;
 4. Prawo jazdy kat. B

7. Warunki realizacji zadania:
a) Do zada┼ä dziennego opiekuna nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:
- zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbli┼╝onych do warunk├│w domowych;
- zagwarantowanie dzieciom w┼éa┼Ťciwej opieki piel─Ögnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzgl─Ödnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
- prowadzenie zaj─Ö─ç opieku┼äczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgl─Ödniaj─ůcych rozw├│j psychomotoryczny dzieci, w┼éa┼Ťciwych do wieku dziecka;
- projektowanie konstruktywnej przestrzeni dla małych dzieci;
- współpraca w projektowaniu zajęć ze specjalistami;
- budowanie i rozwijanie komunikacji oraz partnerskiej współpracy z rodzicami;
- prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dzie─çmi, w┼é─ůczanie rodzic├│w wed┼éug potrzeb do zaj─Ö─ç;
- współpraca z zespołem Projektu i udział w niezbędnych szkoleniach.
b)┬á dzienny opiekun zatrudniany jest przez Burmistrza S─Öp├│lna Kraje┼äskiego na podstawie umowy o prac─Ö, do kt├│rej zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Burmistrz mo┼╝e zleci─ç prowadzenie zadania przez gminn─ů jednostk─Ö organizacyjn─ů.
c)┬á dzienny opiekun, realizuj─ůc zadanie, zobowi─ůzany jest do stosowania przepis├│w prawa, w szczeg├│lno┼Ťci przepis├│w o ochronie danych osobowych oraz przepis├│w BHP.
8. Wymagane dokumenty:

 1. CV kandydata na dziennego opiekuna;
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty potwierdzaj─ůce kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za zgodno┼Ť─ç kopii z orygina┼éem);
 4. kserokopie ┼Ťwiadectw pracy (je┼Ťli dotyczy);

e)   kserokopia dowodu osobistego;
f) o┼Ťwiadczenie, w kt├│rym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, ┼╝e w┼éadza rodzicielska nie zosta┼éa mu odebrana, nie zosta┼éa mu zawieszona ani ograniczona.
g) o┼Ťwiadczenie o wype┼énianiu obowi─ůzku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowi─ůzek zosta┼é na┼éo┼╝ony na podstawie tytu┼éu wykonawczego pochodz─ůcego lub zatwierdzonego przez s─ůd;
h) za┼Ťwiadczenie lub o┼Ťwiadczenie o braku przeciwskaza┼ä zdrowotnych do pracy na stanowisku dziennego opiekuna;
i) o┼Ťwiadczenie ┼╝e kandydat/ka nie by┼é/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sadu za przest─Öpstwo umy┼Ťlne;
j) o┼Ťwiadczenie o pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych i korzystania w pe┼éni z praw publicznych;
k) o┼Ťwiadczenie, dziennego opiekuna daj─ůce r─Ökojmi─Ö nale┼╝ytego sprawowania opieki nad dzie─çmi;
l) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw─ů z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 922 z p├│┼║n. zm.) w celach przeprowadzania konkursu na dziennego opiekuna.
m) do oferty mog─ů by─ç do┼é─ůczone inne za┼é─ůczniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie.

9. Z┼éo┼╝enie oferty bez wszystkich wymaganych, prawid┼éowo wype┼énionych i┬ápodpisanych za┼é─ůcznik├│w spowoduje odrzucenie oferty z┬áprzyczyn formalnych.
10. Termin składania ofert.
Dokumenty wraz z wymaganymi za┼é─ůcznikami, nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w Klubie Dzieci─Öcym w Centrum Ma┼éego Dziecka i Rodziny w S─Öp├│lnie Kraje┼äskim ul. M┼éy┼äska 33, w terminie do dnia 26.04.2017r. do godz. 15:00 w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem┬á „Wyb├│r dziennego opiekuna sprawuj─ůcego opiek─Ö nad dzie─çmi do lat 3 na terenie Gminy S─Öp├│lno Kraj.”
11. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
a)┬á Oferty spe┼éniaj─ůce kryteria formalne b─Öd─ů oceniane przez Komisj─Ö Konkursow─ů powo┼éan─ů przez Burmistrza S─Öp├│lna Kraje┼äskiego.
b)┬á Rozstrzygni─Öcie konkursu nast─ůpi nie p├│┼║niej, ni┼╝ w terminie 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
c) Oferty niespe┼éniaj─ůce kryteri├│w nie b─Öd─ů rozpatrywane;
d) Decyzje o wyborze oferent├│w podejmuje Komisja Konkursowa;
e)  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego;
f) Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana, w terminie do 14 dni od rozstrzygni─Öcia konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urz─Ödu Gminy S─Öp├│lno Kraje┼äskie, na stronie internetowej gminy, Stowarzyszenia „Doro┼Ťli-Dzieciom”.
12) Og┼éaszaj─ůcy zastrzega sobie prawo odst─ůpienia od rozstrzygni─Öcia, w cz─Ö┼Ťci lub w ca┼éo┼Ťci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny.
13) Og┼éoszenie o konkursie znajduje si─Ö na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, Stowarzyszenia „Doro┼Ťli-Dzieciom” w S─Öp├│lnie Kraj;
14) Burmistrz Gminy Sępólno Krajeńskie będzie prowadził jawny wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę, zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
15) Dodatkowe informacje mo┼╝na uzyska─ç do dnia 26.04.2017r. w godzinach od 8:00-14:00 pod numerem telefon├│w: 606465124; 728212875

Data utworzenia: 12.04.2017

inne aktualno┼Ťci

Ilość odsłon 10740839
´╗┐