Poniedziałek, 10 maj 2021
Imieniny Izydor, Antonina, Symeon, Jan
04:49

Wykaz inwestycji w latach 2006-2010


W dniu 25 lutego 2010 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski oraz
Skarbnik Gminy –Urszula Lange podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu umowy o dofinansowanie projektów pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim”, „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim”, „Usprawnienie instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim”.
Projekty  są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Wartość poszczególnych projektów wynosi:
  1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim – 440 055,77  zł, z czego dofinansowanie z RPO WK-P 207-2013 wyniosło  309 042,96 PLN (75%)
  2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim – 1993 067,30 zł z czego dofinansowanie z RPO WK-P 207-2013 wyniosło 1 494 800,47 zł (75%)
  3. Usprawnienie instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim”  285 218,29 zł,   z czego dofinansowanie z RPO WK-P 207-2013  wyniosło 213 913,71

ROK 2006
CKiS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
III Wojewódzki festiwal Pieśni Ludowej UM
9 572,50 zł
3 000,00 zł
Festyn letni z okazji swieta pieczonego ziemniaka UM
6 024,09 zł
6 000,00 zł
Festyn letni, 40 lecie WDK w Lutowie UM
5730.04 zł
5730.00 zł
Sala Komputerowa ROPS
14 828,00 zł
10 000,00 zł
Spokojna przystań ROPS
9 956,01 zł
9 900,00 zzł
Wakacyjny uśmiech dziecka - pełne brzuszki u Boguski ROPS
6 630,98 zł
3 000,00 zł
Muzyczne zajecia rzezbiarskie dla osób niepełnosprawnych PFRON
11 861,69 zł
6 670,00 zł
Zajecia rzezbiarskie dla osób niepełnosprawnych PFRON
8 003,44 zł
4 440,00 zł
spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych PFRON
11 341,75 zł
5 520,00 zł
Zajecia ceramiczno - plastyczne dla osób niepełnosprawnych PFRON
8 270,61 zł
4 200,00 zł
CKiS Razem
92 219,11 zł
58 460,00 zł
ZOOS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Komputery "Biblioteka" nr3 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
14 739,63 zł
14 739,63 zł
Pomoce dydaktyczne nr 3 MEN
225 268,84 zł
225 268,84 zł
Pracow. Komp. Wiśniewa Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
60 000,00 zł
60 000,00 zł
Pracow. Komp. Zboże Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
60 000,00 zł
60 000,00 zł
Projekt "Wyrównanie szans edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
65 266,00 zł
65 266,00 zł
Jezyk angielski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
4 386,00 zł
4 386,00 zł
Polska Fund. Dzieci - szkl. Nr 1 Równe Szanse Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie
7 500,00 zł
7 500,00 zł
0,6 % rezerwa MEN - dofinansowanie odpraw dla nauczycieli - ZS Nr 3. MEN
38 473,20 zł
13 740 zł
ZOOS Razem
475 633,67 zł
450 900,47 zł
Biblioteka publiczna
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Konkurs Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadań publicznych Samorząd Województwa
6 464,45 zł
4 000,00 zł
Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nardodowego Rozwój ksiegozbiorów bibliotek
20 000,00 zł
20 000,00 zł
Konkurs Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadań w zakresie Organizacji wypoczynku letniego dzieci i Młodzieży z rodzin ubogich Samorząd Województwa
235,687
3 000,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych program cala polska czyta dzieciom
235,00 zł
7235,68 zł
Biblioteka publiczna Razem
33 700,13 zł
29 400,00 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wałdowo-Komierowo FOGR
219 747,84 zł
51 000,00 zł
Odnowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Kraj. FOGR
233 239,00 zł
152 978,00 zł
Urządzenie boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie FOGR
167 004,00 zł
109 510,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle etap II ZPORR
1 064 824,53 zł
745 300,46 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie Razem
1 684 815,37 zł
1 058 788,46 zł
Rok 2007
CKiS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
IV Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej UM
3 897,58 zł
2 000,00 zł
Dzieciom smakuje, gdy SDK gotuje ROPS
5 526,19 zł
3 000,00 zł
Baw sie z nami ROPS
4 390,12 zł
4 000,00 zł
Z nami spedzisz czas wesoło, pozytecznie i kolorowo ROPS
4 998,87 zł
4 997,80 zł
Na sportowo bawimy sie wesoło ROBS
5 000,61 zł
5 000,00 zł
Kultura i tradycja lekiem na agresje ROPS
5 661,01 zł
5 000,00 zł
Odkryjmy piekno naszego regionu ROPS
2 307,76 zł
2 000,00 zł
Nuda na wsi na nie grozi ROPS
5 033,91 zł
2 000,00 zł
Na wsi jest cool ROPS
2 407,18 zł
2 000,00 zł
Wakacyjnej nudzie mówimy nie ROPS
2 003,30 zł
2 000,00 zł
Muzyczne zajecia rzezbiarskie dla osób niepełnosprawnych PFRON
2 760,95 zł
1 300,00 zł
Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych PFRON
9 478,97 zł
5 500,00 zł
Warsztaty malarskie dla osób niepełnosprawnych PFRON
10 990,08 zł
5 000,00 zł
CKiS Razem
64 456,53 zł
43 797,80 zł
ZOOS Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Zmywarka do naczyn Nr 1 OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
5 398,50 zł
4 400,00 zł
Pracow. Komp. Wald. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
16 345,46 zł
16 345,46 zł
Zmywarka Wałdowo OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
5 412,60 zł
4 400,00 zł
Pracow. Komp. Lutowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
16 345,46 zł
16 345,46 zł
Zmywarka do naczyn Lutowo OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
4 400,00 zł
4 400,00 zł
Zmywarka do naczyn Wiśniewa OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
4 400,00 zł
4 400,00 zł
Zmywarka do naczyn Zboże OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
4 400,00 zł
4 400,00 zł
Zmywarka do naczyn Zalesie OPS w Sepólnie Krajenskim/WPS UW w Bydgoszczy
4 400,00 zł
4 400,00 zł
Pracownia Komp. Zalesie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
68 162,72 zł
68 162,72 zł
Monitoring Nr 1-3 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
24 000,00 zł
32 699,90 zł
Pomoce dydaktyczne Przed. Nr 1 MEN
56 002,74 zł
56 002,74 zł
Programy Komp. Przed.. Nr 1 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
12 197,00 zł
12 197,00 zł
Jezyk angielski Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
13 242,00 zł
13 242,00 zł
Pomoce naukowe MEN
3 500,00 zł
3 500,00 zł
Rezerwa z MEN-pomoce MEN
10 000,00 zł
10 000,00 zł
0,6 % rezerwa MEN - dofinansowanie remontów - ZS Nr 3, ZS Lutowo, ZS Wałdowo, SP Wiśniewa , SP Zalesie, SP Zboże MEN
260 404 zł
65 004,00 zł
0,6 % rezerwa MEN - dofinansowanie odpraw dla nauczycieli - ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS Lutowo. MEN
78 822 zł
5 196 zł
0,6 % rezerwa MEN - wzrost zadań - ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS Lutowo, ZS Wałdowo, SP Wiśniewa , SP Zalesie, SP Zboże , GP Nr 1. MEN
55 974,10 zł
55 974,10 zł
ZOOS Razem
643 406,58 zł
381 069,38 zł
Biblioteka publiczna
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nardodowego Rozwój ksiegozbiorów bibliotek
17 580,00 zł
17 580,00 zł
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sepólnie Krajenskim Starostwo Powiatowe
13 165,00 zł
13 165,00 zł
Wakacyjny Kocioł Krajan UM
3 651,09 zł
2 000,00 zł
"Narkotyki i alkohol to pułapka" Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13 460,00 zł
1 700,00 zł
Biblioterapia z elementami muzykoterapi i dramy" PFRON
6 100,00 zł
3 500,00 zł
Krajanie szłakiem Indian UM
5 930,65 zł
2 000,00 zł
Integracyjne spotkania rodzinne. Rodzina Krajeńska 2007 UM
7 339,47 zł
3 100,00 zł
Biblioteka publiczna Razem
67 226,21 zł
43 045,00 zł
ROK 2008
CKiS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Świat tecza malowany - warsztaty malarskie dla dzieci niepełnosprawnych PFRON
7 650,00 zł
4 570,00 zł
Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych PFRON
7 200,00 zł
3 092,00 zł
Letnia szkola piosenki - wakacyjnej warsztaty wokalne dla dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej PFRON
3 100,00 zł
1 850,00 zł
Wieś malwami pachnaca - wakacyjne spotkania ze sztuka ludowa; UM
3 400,00 zł
3 000,00 zł
Wakacje na Krajnie - w zdrowym ciele zdrowy duch UM
5 200,00 zł
4 000,00 zł
CKiS Razem
26 550,00 zł
16 512,00 zł
ZOOS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
"Uczeń na Wsi" PFRON PFRON
43 363 zł
43 363 zł
"Uczeń na Wsi" PRRON PFRON
47 861,79 zł
47 861,79 zł
pracw. Komp. Nr 3 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/ Men
40 610,92 zł
40 610,92 zł
Pracow. Komp. Bibliot. Nr 1 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/ Men
16282,02
16282,02
Pracow. Komp. Nr 1 Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy/MEN
40610,92l
Pracow. Komp. Wałdowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
41 646,21 zł
41 646,21 zł
Dot. Język angielski I-VI Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy/MEN
19 494 zł
19 494 zł
Projekt "Język angielski w klasach I-III SP - ZS Nr 1, ZS Nr 3, SP Wiśniewa , SP Zalesie, SP Zboże ." MEN
22 518 zł
22 518 zł
0,6 % rezerwa MEN - dofinansowanie remontów - ZS Nr 1, ZS Lutowo, SP Wiśniewa , ZS Nr 3. ZS Wałdowo. MEN
10 000 zł
10 000 zł
0,6 % rezerwa MEN - wzrost zadań - ZS Nr 1, ZS Nr 3, ZS Lutowo, ZS Wałdowo, SP Wiśniewa , SP Zalesie, SP Zboże, GP Nr 1. MEN
146 778 zł
146 778 zł
Program Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów kształtowania właściwych relacji w kontaktach miedzy ludzkich. Kuratorium Oświaty w Bydgosczy/ MEN
77 668 zł
55 188 zł
0,6 % rezerwa MEN - dofinansowanie odpraw dla nauczycieli - ZS Lutowo, ZS Nr 3, ZS Wałdowo, SP Zboże. MEN
46 638 zł
9 328 zł
ZOOS RAZEM
553 471 zł
526 704, 86 zł
Biblioteka publiczna
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Program Operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój księgozbiorów bibliotek
15 811,00 zł
15 811,00 zł
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim Starostwo Powiatowe
15 000,00 zł
15 000,00 zł
Wypoczynek dzieci i Młodzieży z rodzin ubogich OPS
8 860,00 zł
4 000,00 zł
Jesienne spotkania z folkrolem wsi krajeńskiej UM
1 300,00 zł
1 000,00 zł
Młodzi ziemianie wyruszają na wszechświata poznanie Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
8 650,00 zł
5 200,00 zł
Organizacje letniego wypoczynku dzieci i młodzieży UM
7 860,00 zł
3 000,00 zł
Legendy Krajeńskie skarbnic wiedzy o regionie UM
1 300,00 zł
1 000,00 zł
Zabawa w teatr z fantazja i humorem UM
1 800,00 zł
1 000,00 zł
Dwa zad. Z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu uzależnieniom Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz OPS
5 300,00 zł
2 000,00 zł
Savoir- vivre z Kuba i Buba Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz OPS
4 722,17 zł
2 000,00 zł
Biblioteka publiczna Razem
70 603,17 zł
50 011,00 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie- zakup autobusu do przewozu osób PFRON
252 595,00 zł
133 682,74 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lutowo-Wiśniewa etap I FOGR
398 786,77 zł
110 000,00 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie Razem
651 381,77 zł
243 682,74 zł
OPS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Twoja wiedza droga do sukcesuna lata 2008-2010 Europejski Fundusz Spoleczny
558 195,97 zł
499 585,39 zł
OPS Razem
558 195,97 zł
499 585,39 zł
ROK 2009
CKiS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych PFRON
5 950,00 zł
3 570,00 zł
Iskierke nadzieji puszczam w krąg - most pokoleń - zabawy integracyjne dla osób niepełnosprawnych PFRON
2 259,00 zł
1 355,00 zł
Na wsi nie jest nudno UM
3 000,00 zł
3 000,00 zł
Plenerowy spektakl uliczny - kuglarze UM
6 000,00 zł
3 000,00 zł
Na krajeńskim szlaku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
7 000,00 zł
7 000,00 zł
Twórcy i odkrywcy Fundacja im. J.K. Steczkowskiego
9 100,00 zł
8 190,00 zł
CKiS Razem
33 309,00 zł
26 115,00 zł
ZOOS
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Uczeń na wsi PFRON
90 935,41 zł
90 935,41 zł
Radosna Szkoła Kuratorium Oświaty/MEN
22 622 zł
10 022 zł
Projekt Kadry Oświaty podwyrzaja swoje kwalifikacje POKL 9.4 Powiat Tucholski/Urzad Marszalkowski w Toruniu
19 507 zł
16 258 zł
Projekt „Wiem i potrafie - POKL 9.1.2 - jezykowe, mat.-przyr, wyrównawcze, doradztwo dla 324 uczniów wszystkich szkól. Powiat Sepolenski/Urzad Marszalkowski w Toruniu
69 000 zł
69 000 zł
ZOOS Razem
133 064,41 zł
186 215,41 zł
Biblioteka publiczna
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Zakup nowości dla bibliotek PROGRAM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6 348,00 zł
6 348,00 zł
Program Rozwoju Bibliotek pn: Biblioteka Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Infrastruktura Biblioteki MKiDN
75 000,00 zł
45 000,00 zł
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Sepólnie Krajenskim Starostwo Powiatowe
15 000,00 zł
15 000,00 zł
Biblioteka brała udzial w licznych konkursach:
Skarby Krajny - dwory i pałace UM
2 326,20 zł
1 500,00 zł
Z ojca na syna z dziadka na wnuka, to udana jest nauka UM
4 600,00 zł
3 000,00 zł
Uczymy sie, bawimy sie z dala od uzależnien OPS
8 000,00 zł
2 500,00 zł
Biblioterapia z elementami dramy, muzykoterapi, arteterapi PCPR Wiecbork
4 412,26 zł
2 743,26 zł
Biblioteka publiczna Razem
115 686,46 zł
76 091,26 zł
Gmina Sępólno Krajenskie
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lutowo-Wiśniewa etap II FOGR
499 964,54 zł
70 800,00 zł
Kompleksowe rozwiazania problemów gospodarki wodnej obiektów będacych w Zasobie WRSP na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie dla m. Skarpa i Trzciany
953 859,00 zł
290 000,00 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie Razem
1 453 823,54 zł
360 800,00 zł
ROK 2010
Gmina Sępólno Krajenskie
Instytucja dotująca
Kwota ogółem
Kwota dofinansowania
Rozwój uslug turystycznych i uzdrowiskowych Rozwój sportu turystyki i rekreacji na terenie Pojezierza Krajenskiego EFRR
25 059 147,89 zł
14 175 959,96 zł
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Termomodernizacja ZS Nr3, Biblioteki Publicznej oraz CKiS w Sepólnie Krajenskim EFRR
1 993 067,30 zł
1 494 800,04 zł
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Termomodernizacja ZS Nr1 w Sepólnie Krajenskim  EFRR
440 055,77 zł
309 042,96 zł
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza "Usprawnienie instalacji c.o.w ZS Nr1 w Sepólnie Krajenskim" EFRR
285 218,29 zł
213 913,71 zł
Program Odnowy Wsi - remonty świetlic , i plac zabaw  PROW
550 000,00 zł
400 000,00 zł
Budowa tloczni i przewodu tlocznego w miejscowości kawle oraz sieci wodociagowej w miejscowościach Sikorz oraz Lutowo - Wisniewka PROW
2 141 545,00 zł
1 629 745,00 zł
Budowa ulicy Polnej w Sepólni Kraj.  EFRR
1 036 967,94 zł
500 000,00 zł
Budowa ulic Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Kraj. Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
1 907 472,51 zł
953 736,25 zł
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkól nr 3 w Sępólnie Krajeńskim Urząd Marszałowski w Toruniu/Ministerstwo Sportu i Turystyki
1.467 000,00 zł.
333 000,00 + 333 000,00
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkól nr 1 w Sępólnie Krajeńskim  Urząd Marszałkowski w Toruniu/Ministerstwo Sportu i Turystyki
1.354.301,80
333 000,00 + 333 000,00
Przebudowa budynku OPS w Sępólnie Kraj. EFRR
171 737,19 zł
111 629,16 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie Razem
33 585 211,89 zł
19 788 827,08 zł

Podsumowanie za okres 2006-2010 dla wszystkich jednostek
Jednostki Kwota ogółem Kwota dofinansowania
CKiS
216 534,64 zł
144 884,80 zł
ZOOS
1 805 575,52 zł
1 544 890,12 zł
Biblioteka Publiczna
287 215,97 zł
198 547,26 zł
Gmina Sępólno Krajeńskie
37 375 232,57 zł
21 452 098,28 zł
OPS
558 195,97 zł
499 585,39 zł
Ogólnie
40 242 754,67 zł
23 840 005,85 zł
Ilość odsłon 10558538